Privacyverklaring

1Life BV is gevestigd te Pottenbrug 3 bus 212, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0700.254.183 en is verantwoordelijk voor deze website https://yasminafadli.com. 1Life BV is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

1Life BV
Pottenbrug 3 box 212
2000 Antwerp – Belgium
tel.: +32 476 979 919
mail: connect@1life.be

Persoonlijke gegevens die we verwerken

1Life BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Overige persoonsgegevens die je actief hebt bewezen, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer, bankrekeninggegevens en/of creditcardgegevens

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

1Life BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn alleen bedoeld voor marktonderzoek.

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via connect@1life.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens over hoe je offline en online zaken doet
 • Met welk doel en op welke basis we persoonlijke gegevens verwerken

1Life BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je betaling afhandelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • 1Life BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • 1Life BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

1Life BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 1Life) tussen zit. 1Life BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Convertkit: E-mailmarketing systeem om betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste activiteiten van 1Life BV
Mollie: Betalingssysteem, waar betalingen voor producten en/of diensten worden beheerd en afgehandeld
1Life Academy: Leeromgeving waar alle betrokkenen een profiel aanmaken en van waaruit de betrokkene toegangsrechten krijgt. Op basis van deze rechten worden verschillende trainingen en workshops toegankelijk gemaakt.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

1Life BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Convertkit: Je contactgegevens worden opgeslagen totdat je besluit dat je uitgeschreven wilt worden

 • Mollie: De gegevens worden 10 jaar bewaard voor administratieve doeleinden. Daarna worden ze uit het systeem verwijderd.

 • 1Life Academy: De profielen kunnen lang blijven staan, toegang tot een training of workshop is 365 dagen. We schonen periodiek alle profielen van inactieve gebruikers op en verwijderen ze.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

1Life BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar connect@1life.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 1Life BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 1Life BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de officiële overheidsinstantie.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

1Life BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via connect@1life.be

Neem contact op

Uw vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring zijn van harte welkom.

Pottenbrug 3 bus 212, 2000 Antwerp, Belgium

connect@1life.be

+32 476 979 919